אזרחי סיישל ובעלי היתרים
התחילו את הטיול שלכם באיי סיישלכל הנוסעים לאיי סיישל נדרשים להשלים לפני היציאה. אי עמידה עלולה לגרור היטל קנס בעת ההגעה.
צוות צ'ק-אין של חברת התעופהעבור חברות תעופה, קווי שייט ובתי מלון: בדקו כאן את מצב אישור הנוסע.
בדקו את הבקשה שלכםבדקו את סטטוס בקשתכם או את תוקף אישור הנסיעה שלכם.